Nohara Shop

Địa chỉ: D249E Khu Phố Bình Đức 1, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0907256910 (Hoàng Anh) – 0942877807 (Diễm Phúc)