CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của khách hàng

a) Mục đích thu thập thông tin:

(i) Đánh giá độ tin cậy của Khách hàng.

(ii) Phục vụ cho quá trình liên hệ, giao dịch giữa Khách hàng với Nohara Shop.

(iii) Hỗ trợ Nohara Shop kiểm soát hành động giả mạo và rủi ro của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ của Nohara Shop.

b) Phạm vi thu thập thông tin:

+ Họ tên người đăng ký mua hàng.

+ Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.

+ Số lượng sản phẩm.

Đây là các thông tin bắt buộc mà Nohara Shop yêu cầu khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Nohara Shop sử dụng thông tin thành viên để:

Đối với thông tin giao dịch:

– Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Nohara Shop;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

– Tổng hợp thành dữ liệu thống kê chung phục vụ cho phân tích, đánh giá, thống kê.

Ngoài các phạm vi nêu trên, Nohara Shop không sử dụng thông tin Thành viên cho bất kỳ mục đích và trường hợp nào khác cũng như chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao cho bên thứ ba, trừ:

– Theo yêu cầu của chính Thành viên.

– Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nohara Shop thuê bên thứ ba.

4. Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin cá nhân của Thành viên:

– Chính thành viên.

– Nhân viên quản trị website: chỉ được cấp quyền xem

– Quản lý website.

5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

NOHARA NATURAL SHOP

Địa chỉ: Số 330 khu phố Nguyễn Trãi, Phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, T. Bình Dương

Người đại diện: Ông Nguyễn Hoàng Anh – Số điện thoại: 0907 256 910

6. Xem và chỉnh sửa thông tin:

– Đối với thông tin cá nhân: Thành viên có thể đăng nhập khi có nhu cầu xem và chỉnh sửa thông tin.

– Ngoài ra Thành viên có trách nhiệm thông báo ngay cho Nohara Shop bất kỳ sự thay đổi nào hoặc ngừng sử dụng liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động của mình khi đăng ký Thành viên.

7. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên liên quan đến thông tin cá nhân:

Trường hợp Thành viên phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi thì có quyền khiếu nại đến Nohara Shop qua địa chỉ email hoặc số điện thoại 0907 256 910, Nohara Shop sẽ có trách nhiệm xử lý và trả lời cho Thành viên trong vòng 24 giờ.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ bị hacker tấn công, Nohara Shop có trách nhiệm thông báo cơ quan chức năng và phối hợp điều tra làm rõ vụ việc và thông báo kịp thời cho các khách hàng.